ملت ایران: لوئیس سوارس بعد از پشت سر گذاشتن محرومیت ۱۰ جلسه ای اش، سرانجام شب گذشته برای اولین بار در این فصل برای لیورپول به میدان رفت اما حضور او نیز نتوانست مانع از شکست قرمزها در الدترافورد شود.
البته او تلاش زیادی کرد و با زدن ۸ شوت به سمت دروازه حریف که یکی از آنها به تیر دروازه برخورد کرد، یک خطر دائمی برای مدافعان حریف بود.
نکته قابل توجه، تلاش سوارس برای درگیر نشدن با بازیکنان حریف بود و هرچند تماشاگراان حریف او را تا پایان بازی هو کردند اما او توانست بر اعصابش مسلط باشد. باید دید تاثیر محرومیت ۱۰ جلسه تا چه زمانی روی رفتار سوارس باقی خواهد ماند.