ملت ایران: در دیدارهای امشب لالیگا نتایج زیر به دست آمد:
گرانادا صفر – والنسیا ۱
گل: ژوناس(۹۰)
سویا ۴ – رایو وایکانو ۱
گل ها: راکیتیچ(۱۷ و ۵۳)، باکا(۸۰ و ۸۸) برای سویا، گونسالس(۵۵) برای رایو
اخراج: گالوس(۶۶) و ویه را(۸۲) از رایو
الچه ۱ – رئال مادرید ۲
گل ها: رونالدو(۵۱ و ۹۶، پنالتی) برای رئال، بواکی(۹۱) برای الچه