ملت ایران: در دیدارهای امشب در چارچوب جام حذفی آلمان نتایج زیر به دست آمد:
آینتراخت فرانکفورت ۲ – بوخوم صفر
اف اس و فرانکفورت صفر – اینگولشتات ۲
کایزرسلاترن ۳ – هرتا برلین ۱
ساربروکن ۲ – پادربورن ۱
بایرن مونیخ ۴ – هانوفر ۱
دارمشتات ۱ – شالکه ۳
فرایبورگ ۲ – اشتوتگارت ۱
اوزنابروک صفر – اونیون برلین ۱