به گزارش ملت ایران به نقل از گل - محسن قهرمانی که از صبح امروز در فدراسیون فوتبال حاضر شد، جلسات متعددی را به خاطر اتفاقات بازی پرسپولیس و سپاهان پشت سر گذاشت.

اما اتفاق مهم زمانی رخ داد که وی قصد خروج از ساختمان فدراسیون را داشت و با مشاهده خبرنگاران دوباره به داخل فدراسیون رفت.
قهرمانی حدود یک ساعت در فدراسیون فوتبال حضور داشت و پس آن بود که با یک خودرو پژو پارس که دو سرنشین خانم داشت(به نظر می رسید خانواده قهرمانی باشند) به پارکنیگ فدراسیون رفت، در این لحظه قهرمانی روی صندلی عقب اتومبیل مذکور دراز کشید و چادر مشکی را روی خود انداخت تا دیده نشود.

نکته جالب اینجا بود که خبرنگاران حاضر در این محل قهرمانی را از زمان سوار شدن تا خروج از فدراسیون می دیدند.