ملت ایران: ملوان بندرانزلی این روزها با مربی کروات خود در تقلای بهبود وضعیت خود در جدول رقابت هاست تا با فاصله گرفتن از رده های پایین جدول بازی ها، نامش را در میان تیم های بالانشین ایران ببیند. با دراگان اسکوکیچ، سرمربی سفیدپوشان انزلی گفت و گویی ترتیب داده ایم:
*وضعیت ملوان را چطور ارزیابی می کنید؟
ما یک سری مشکلات داشتیم و هنوز هم با آنها سرکار داریم که قدرت تیم ما را تا حدودی گرفته است. امیرحسین فشنگچی که سه اخطاره شده و دو مهاجم تیم مان هم با مصدومیت مواجه اند.
*همکاری با درودگر را چگونه می بینید؟
من با آقای درودگر تعامل خوبی دارم و هماهنگی خوبی را هم در این مدت با او کسب کرده ام. به نظرم ایشان تمام تلاش شان را برای بهبود وضعیت تیم می کنند ولی در هر حال ملوان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و نمی توان فشار این مشکلات را روی تیم بی اثر دانست.
*فکر می کنید این مشکلات حل شود؟
به هر صورت تمام عوامل باشگاه سعی در حل این مسائل دارند و من امیدوارم که تا نیم فصل مشکلات مالی هم حل شود تا ما بتوانیم به جایگاه واقعی ملوان در ایران برسیم.
*بحثمشکلات داوری در فوتبال ایران را چطور می بینید؟
من خیلی نمی خواهم به این بحثوارد بشوم ولی نمی توان اشتباهات داوری را در فوتبال ایران نادیده گرفت چرا که این اشتباهات واقعا تیم ها را به ستوه آورده و برای خود ما هم مشکلاتی ایجاد کرده است. شما ببینید، ما در چهار بازی با چهار اشتباه بزرگ داوری نتایج دلخواه مان را کسب نکردیم و این مشکلات در آخر فصل جبران ناپذیر خواهد بود. در مجموع امیدوارم این اشتباهات سهوی باشد و مسئولین داوری فکری به حال آن بکنند