ملت ایران: امیر قلعه نویی در مصاحبه ی بعد از دیدار با سئول گفت: پیش از هر چیر به تیم سئول تبریک می گویم. متاسفانه بازی پر اشتباهی را از خود به نمایش گذاشتیم و باعثشد شکست بخوریم.
متاسفانه با بدشانسی هم مواجه شدیم و توپ هایمان وارد دروازه نشد. اما این بازی فقط یک نیمه از یک دیدار ۱۸۰ دقیقه ای بود و یک نیمه ی ۹۰ دقیقه ای دیگر در تهران مانده است و سعی می کنیم با کمک هوادارانمان این نتیجه را جبران کنیم و به مرحله ی فینال صعود کنیم