غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران در گفت‌وگو با برنامه ورزش و مردم تاکید کرد که گنجایش ۱۰۰هزارنفری ورزشگاه آزادی افسانه‌ای بیش نیست.

ورزشگاه آزادی 85 هزار نفری شد
بهروان این حرف را پس از آن به زبان آورد که بهرام شفیع تاکید کرد: «طبق مدارکی که چند سال پیش دیده گنجایش این ورزشگاه۱۰۰نفر نیست و اگر تماشاگران ایستاده در جای خودشان قرار بگیرند ممکن است این گنجایش به ۹۰هزارنفر برسد.» این موضوع باعثشد که غلامرضا بهروان هم در تایید صحبت‌های او بگوید: «با توجه به اینکه گنجایش ورزشگاه مورد کنترل قرار گرفته است عدد ۱۰۰هزار حقیقت ندارد و ورزشگاه نهایتا ۸۵هزارنفر گنجایش دارد.»

منبع: سایت گل