ملت ایران: اصلا " فکرش را نمی کردکه با یک پاس پشت پا دچار چنین مصدومیتی شود. عضله پشت پای راست علی کریمی دچار پاره گی شد و پس از هماهنگی با کادر پزشکی تراکتورسازی برای درمان به تهران آمد.
کریمی پس از ام. آی. آر برای شروع درمان به کلینیک دکتر زرینه(پزشک سابق پرسپولیس) رفت. زرینه می گوید: «ایشان روز شنبه گذشته مراجعه کردند که مشکل کشیدگی ران پای راست از نوع دوم را دارند.
درمان اولیه از همان روز در دو نوبت صبح وبعداز ظهر را اغاز کردیم.
خوشبختانه روند رو به بهبودی داشته اند و از شنبه آینده تمرینات مربوط به تقویت عضله را انجام می دهیم.این نوع اسیب دیدگی ها معمولا " سه تا چهار هفته زمان می برد که یک هفته آن سپری شده است.» زرینه به موضوعی اشاره می کند که فصل پیش و پس از مصدومیت کریمی در بازی با صبای قم هم شاهد آن بودیم.
او می گوید: «کریمی یک بازیکن حرفه ای است و برای من خیلی با ارزش است که با وجود ترافیک تهران زودتر از زمان مقرر به کلینیک می آید. خیلی خوشحالم که او را اینطور با انگیزه می
بینم و مطمئنم پس ار بهبودی میتواند مثل بازیهای گذشته به تیمش کمک کند.»