ملت ایران: چهره عادل فردوسی پور و حرف هایش در تمام دقایق گفت و گوی ویژه برنامه شب گذشته اش مشکوک و مرموز بود. دیشب محسن قهرمانی به این مساله اشاره کرد که طی دو روز گذشته با فردوسی پور صحبت کرده و مسائلی را با او مطرح کرده است. از طرفی خود فردوسی پور هم با کمک عوامل برنامه اش قضیه قهرمانی و مورد مشکوک اطراف او را پیگیری کرده بود که یک نمونه اش بحثمربوط به قضاوت های او در دیدارهای راه آهن و مورد دوم داستان نفتون و پیشنهاد گرفتن رشوه از مالک این باشگاه بود.

با این حال از لابه لای حرف های عادل و مسائلی که او مطرح می کرد به نظر می رسید او به کدها و فکت هایی هم رسیده که هنوز قادر به مطرح کردنش نیست و دوست دارد با تحقیقی وسیع تر یا از سوی مراجع ذیصلاح رسانه ای شود یا با مدارک زنده و معتبر به آنها بپردازد.

با این وجود همین حالا این ابهام وجود دارد که فردوسی پور از داستان های پیرامون قهرمانی چه چیزهایی و چقدر می داند که این بار در برنامه اش به طرف داوران و مظلوم واقع شدن آنها غش نکرد و حتی در زمانی که ممبینی به آمار خطرناک پیامک ها علیه داوری اشاره داشت، او تنها گفت: «این رای مردم است دیگر.