ملت ایران:به قول عادل فردوسی پور همیشه پای یک مرتضی کریمی در میان است. همان کمک داوری که با پرچم اشتباهش یک باخت را در دربی به نام استقلال و علیه دایی زد این بار هم واسطه صحبت کردن دایی و قهرمانی روز قبل از برنامه نود بوده است.

اما حرف های دایی در این خصوص جالب بود چرا که سرمربی پرسپولیس ادعا داشت مکالمه ای که ترتیب داده شده به خواست قهرمانی و توسط یک دوست مشترک یعنی مرتضی کریمی داور بازنشسته و جنجالی اتفاق افتاده است: «آقای قهرمانی شما برای چه دوست مشترکت را فرستادی که دوستت بیاید پیش من و با من حرف بزنی؟ مگر خودت با من حرف نزدی؟ چرا این را نگفتی که دیروز با من تلفنی حرف زدی؟»

پاسخ قهرمانی در این خصوص اینگونه بود: «یک شماره ای بارها با من تماس گرفته بود اما جوابش را ندادم ولی باز هم تماس گرفته شد. بعد یک داور دیگر بین المللی با من تماس گرفت و گفت فلانی زنگ زده گفته می خواهد قصه تو و دایی را ماست مالی کند. برای همین بود که من جواب مرتضی کریمی را دادم و او گوشی را داد به علی دایی و ما با هم حرف زدیم. من بارها از این شماره تماس داشتم …»

بعد از آن وقتی کریمی روی خط برنامه آمد ضمن تائید حرف های قهرمانی اعلام کرد هم دایی درست می گوید هم قهرمانی اما به این نکته اشاره داشت که: «بهمن دهقان(دوست و نماینده تام الاختیار دایی) با من تماس گرفت و گفت و بیا دفتر بیمه نزدیک باشگاه استقلال. علی آقا هم اینجاست…»

کریمی به خواسته دهقان به دفتر بیمه می رود و بعد از پیدا کردن رامین حقیقی به عنوان دوست مشترک او وقهرمانی بالاخره داور جنجالی را پای خط تلفن می آورد تا با دایی صحبت کند.

با این شفاف سازی معلوم شد که حرف ابتدایی دایی درست نبوده و قهرمانی دنبال این نبوده تا با دایی حرفی بزند بلکه کریمی به خواسته دوست دایی به آن محل رفته است تا واسطه این گفت و گو باشد!