ملت ایران: چپ پای تکنیکی پرسپولیس گفت: بعد از هفت ماه که برای من بسیار سخت گذشت، از امروز کفش می پوشم و آماده می شوم که کم کم تمرینات جدی خودم را شروع کنم.
مهرداد پولادی افزود: با تلاش پزشکان بالاخره آن آسیب دیدگی را پشت سر گذاشتم و حالا پایم کاملا بهبود یافته است و پزشک جراحم اجازه داد که از روز چهارشنبه تمرینات خودم را شروع کنم. البته اینکه از چهارشنبه استارت بزنم یا بعد از بازی با فجر، با توجه به هماهنگی با کادر پزشکی و کادر فنی، مشخص می شود اما مهم این است که دوباره تمرینات خودم را شروع می کنم.
وی ادامه داد: امروز قصد دارم بعد از هفت ماه کفش بپوشم. باید از مهندسین شرکت آرنگ تشکر کنم که با بررسی و دقت بسیار، یک وسیله مخصوص ساخته اند که هم کفی است و هم قسمتی دارد که از پشت پایم محافظت می کند. نمونه ای که آنها ساختند نسبت به نمونه ای که از آلمان برایم فرستادند، خیلی بهتر است و کاملا قالب پایم است و فکر می کنم با این وسیله و با تلاش پزشکان، دوران مصدومیتم دیگر تمام شده است.
پولادی که با سایت باشگاهش صحبت کرده درباره اینکه برای بدنسازی او چقدر زمان در نظر گرفته شده گفت: باید تمرینات را با آقای مولایی شروع کنم و در جریان کار معلوم می شود که چقدر زمان لازم است، شاید نزدیک به یک ماه طول بکشد. به هر حال باید یک بدنسازی کامل و خوب انجام بدهم چون هم می خواهم با قدرت و آمادگی کامل برگردم و هم اینکه بعد از هفت ماه دوری، نمی خواهم به خاطر چند روز ریسک کنم.