ملت ایران: آرسن ونگر، مربی آرسنال بر این باور است که مسعود اوزیل، گران ترین بازیکن تاریخ آرسنال هنوز جای پیشرفت دارد چون تازه دارد به زندگی در لندن عادت می کند.
ملی پوش آلمانی در هر سه گلی که آرسنال به استوک سیتی زد نقش داشت و دو گل پر مرتساکر و باکاری سانیا را با سانترهای فوق العاده دقیقش مستقیما ساخت.
زمانی که او در اواخر بازی تعویض شد همه ایستادند و تشویقش کردند.
ونگر می گوید: «زمانی که به آمار او می نگرید درمی یابید که پاس های گل او تصادفی نیست و بخشی از بازی اوست.
بر این باورم که زمانی که کاملا در تیم جا بیفتد حتی عملکرد بهتری را هم از او خواهیم دید. اما او همین امروز نشان داد که چه بازیکن بزرگی است.
دیدید که او سرعت خوبی هم دارد و در همان لحظه روی پاس هایش هم دقت می کند.»
ونگر در کل از برد سه بر یک تیمش راضی بود، به ویژه که استوک فیزیکی بازی کرد و آرسنال هم روی سه ضربه ایستگاهی گل زد: «نیمه اول بازی سیالی دیدیم. ما در حملات خوب بودیم. اما در نیمه دوم از نظر فیزیکی به مشکل برخوردیم و کیفیت فنی خود را از دست دادیم.
اما جنبه دیگری از بازی خود را نشان دادیم؛ این که می توانیم زمانی که کمی تحت فشار هستیم به عمق دفاعی حریف بزنیم و مبارزه کنیم.»
استوک روی سه ضربه ایستگاهی سه گل خورد. اما این تیم خودش به استفاده از این ضربات مشهور است: «زمانی که مقابل استوک بازی می کنید انتظار ندارید سه گل با ضربات شروع مجدد بزنید. این بزرگ ترین شگفتی امروز برای من بود. اما این نشان می دهد سانتر تا چه حد اهمیت دارد.»
تئو ولکات قرار بود در ترکیب ثابت قرار بگیرد اما در جریان گرم کردن پیش از بازی مصدوم شد. ونگر می گوید: «او مشکلی از ناحیه عضله کم داشت. اما نمی دانم مشکلش چیست. فعلا کسی نمی داند چیست.
امیدوارم او چند روز بیشتر مصدوم نباشد. او پیش از بازی آماده بود و تصمیم گرفتم به او بازی دهم. او در بازی مقابل مارسی هم مشکل داشت و اوضاعش کمی بدتر شده است. امیدوارم چیزی نباشد. مصدومیت او کمی مرموز است چون ما هیچ ایده ای درباره اش نداریم.»