ملت ایران: باشگاه سپاهان با وجود گلزنی امین جهان عالیان در دیدار با پرسپولیسٰ به دلیل رعایت نکردن بازی جوانمردانه از سوی وی در یکی از صحنه های این دیدارٰ با این بازیکن برخورد می کند.

سایت رسمی باشگاه سپاهان خبر داد: امین جهان عالیان در یکی از صحنه های دیدار با پرسپولیس بازی جوانمردانه را رعایت نکرد. هر چند حرکت وی منجر به گلزنی نشد اما باشگاه سپاهان بر خود لازم می داند به دلیل حرکت وی که به دور از بازی جوانمردانه بود از هواداران فوتبال عذرخواهی کندو به همگان اطمینان دهد که با تشکیل کمیته انضباطی باشگاه و جریمه ای سنگین با بازیکن خاطی خود برخورد می کند

باشگاه سپاهان اعلام کرده: امین جهان عالیان طلایی پوش با آتیه سپاهان که یه دلیل جوانی و کم تجربگی مرتکب عدم رعایت بازی جوانمردانه شده و البته پس از پایان بازی هم از کار خود پشیمان بود باید بیش از پیش بداند و آگاه باشد که مکتب سپاهان با روح جوانمردی و مردانگی گره خورده و انجام حرکاتی به دور از بازی جوانمردانه در این مکتب جایی ندارد.