ملت ایران:محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ا مروز رسما اعلام کرد که موضوع قضاوت محسن قهرمانی در بازی سپاهان – پرسپولیس را پیگیری خواهد کرد و تا آخر پای این ماجرا خواهد ایستاد. رویانیان که شب گذشته با انتشار یک مصاحبه هماهنگ با علی دایی جامعه فوتبال ایران را شوکه کرد حالا بدون آنکه قدمی به عقب بگذارد تاکید می کند که با مدارکی که دارد موضوع را پیگیری خواهد کرد. رویانیان در این زمینه گفته است: «باید با این بی عدالتی برخورد شود من با هیچ کس تعارف ندارم و باید با مسببان این بی عدالتی برخورد شود. از همین جا اعلام می کنم یا حق تیمم را می گیرم یا می روم. مطمئن باشید تهدیدی هم در کار نیست این حق پرسپولیس است…»

او که از واکنش سپاهانی ها به علی دایی و خودش هم ناراحت است آنها را هم تهدید می کند و می گوید: «این مسئله هیچ ربطی به سپاهانی ها ندارد. ا لبته من می بینم که آنه در مصاحبه هایشان از محسن قهرمانی دفاع می کنند که همین موضوع مرا بیشتر مشکوک می کند. به هر حال ما نامه مان را به فدراسیون ارسال کرده ایم و از آنها درخواست رسیدگی داریم.»

رویانیان در پایان گفته است: «یا حقمان را می گیریم یا از این فوتبال می رویم و تا تصمیم دیگری خواهیم گرفت.»به نظر شما تصمیم رویانیان چه خواهد بود؟