ملت ایران:علی دایی در کنفرانس خبری بعد از بازی همان طور که پیش بینی می شد به شدت از محسن قهرمانی انتقاد کرد. دایی اتهاماتی را هم به محسن قهرمانی وارد کرد. سرمربی پرسپولیس در بخشی از صحبت هایش گفت: وقتی من فوتبالی نتوانم نتیجه بگیرم پس مسائل دیگری دست به دست هم داده است و اگر امثال من دهان باز کنیم بسیاری از مسائل روشن می شود، آقای قهرمانی! متاسفانه من شماره تلفن ها را نمی دانم و شماره حساب ها را هم نمی دانم! چرا دقیقه۲پنالتی گرفتید؟ اگر تو داوری من پروفسورای داوری دارم.
پس از این صحبت ها، خبرنگار بانک ورزش در اصفهان سراغ محسن قهرمانی رفت و نظر او را در مورد این بخش از حرف های دایی جویا شد که قهرمانی گفت: دایی در حدی نیست که بخواهم جوابش را بدهم. او باید این حرف هایش را ثابت کند. من تا آخر این ماجرا را پیگری می کنم تا ببینیم چه کسی راست می گوید.
حالا باید واکنش دایی نسبت به این حرف ها را دید. او که در مصاحبه بعد بازی هم گفته بود که اطلاع دقیقی از شماره حساب ها و تلفن های مشکوک ندارد حالا با چالشی جدید مواجه شده که احتمالا مانند همیشه بدون هیچ نتیجه ای به پایان برسد.