ملت ایران: در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی تیم های تراکتور و داماش، سرمربی تیم تراکتور خیلی خوب از خجالت بازیکنان خط حمله برآمد، آقا معلم اعتقاد داشت تا توپ از دروازه عبور نکند نمی توان از عملکرد مهاجمان تیم اش تشکر کرد، تیم آقا معلم در این هفته در مقابل داماش بازی بدی را بخصوص در نیمه دوم از خودش به نمایش نگذاشت تا جائیکه که سعید دقیقی مهاجم این تیم در نیمه دوم سه موقعیت صد در صد گل را از دست داد و دیکر مهاجم تعویضی این تیم یعنی انصاری فرد هم در یک موقعیت صد در صد توپ را جای بزند که دروازه بان داماش انتظارش را داشت اما داماشی ها از یک موقعیت نصف و نیمه در حالی گل پیروزی را ساختند که تیم ناظمی در نیمه دوم حرفی در مقابل موقعیت های بیشمار تراکتوری ها نداشت.

جلالی دومین باخت خود را در حالی در مقابل داماش دشت کرد که تیم آرایش داده او در نیمه اول ترکیب ناهمگونی را بخصوص در خط حمله با آمار حتی بدون یک موقعیت گل به نمایش گذاشت که اشتباه او در چینش بازیکنان در همان نیمه اول اعیان بود، در نیمه دوم هم آقا معلم با تعویض های هجومی خود بخصوص در خط حمله و فاز هجومی خود شکست را در حالی پذیرا شد که مهاجمان تراکتور در یک بازی برتر از حریف در نیمه دوم ۴ موقعیت صد در صد کلزنی را از دست دادند تا آقا معلم در کنفرانس مطبوعاتی از عملکرد مهاجمان تیمش عصیان کند و از آنها بخواهد توپ را از خط دروازه عبور دهند.