ملت ایران: خوان ماتا در دو فصل اخیر بهترین بازیکن چلسی بود لما از روزی که مورینیو به چلسی برگشت، شرایط برای این ملی پوش اسپانیایی هم تغییر کرد. هرچند آقای خاص گفته که نیمکت نشینی های این بازیکن به دلیل حضور او در جام کنفدراسیون ها و خستگی او به دلیل بازی های زیادی است که در چند فصل اخیر انجام داده اما ادامه این شرایط، کم کم داد هواداران چلسی را درآورد.

به طوری که در دیدار امشب چلسی مقابل بازل، یکی از هواداران این پلاکارد را با خود به ورزشگاه برده که روز آن نوشته: " ژزوه! ماتا به زمین بازی تعلق دارد، نه نیمکت "

باید دید مورینیو چه جوابی برای طرفداران تیمش دارد.