ملت ایران:تمرین عصر دیروز سپاهان در حالی در زمین چمن مجموعه جروکان برگزار شد که حواشی مربوط به استعفای رحیمی وا استقبال هواداران مهمترین نکته آن بود.

در این تمرین بازیکنان پس از گرم کردن زیر نظر کرانچار به انجام کارهای تاکتیکی پرداختند و در بخش پایانی تمرین نیز به دو تیم تقسیم شدند و در زمینی با ابعاد کوچک‌تر یک بازی دستگرمی برگزار کردند.
مسئله نگران کننده برای سپاهانی‌ها مصدومیت شجاع خلیل زاده بود که با تیم تمرین نکرد و خیلی نرم چند دور کنار زمین زد و سپس همراه پزشک تیم محل تمرین را ترک کرد تا برای بهبود به اتاق پزشکان تیم در کنار محل تمرین بروند.
همچنین در این تمرین جواهیر سوکای و یعقوب کریمی نیز حضور داشتند که البته همراه تیم تمرین نکردند و فقط در سالن بدنسازی و اتاق پزشک حضور داشتند. مهدی شریفی نیز دیگر غایب سپاهان بود.
حضور شجاع خلیل زاده در بازی برابر پرسپولیس قرار دارد اما یعقوب کریمی می تواند جزو ۱۸ بازیکن بازی برابر پرسپولیس قرار بگیرد. کریمی که یکی از بهترین خریدهای سپاهان محسوب می شود در این فصل به شدت کم فروغ بوده و بالاخره از یک جایی باید شروع کند.