ملت ایران: امیرحسین صادقی امروز همراه امیر قلعه نویی در کنفرانس خبری پیش از بازی با بوریرام حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. خبرنگاری از صادقی پرسید

شما در بازی رفت عملکرد خوبی داشتید. با توجه به شناختی که پیدا کردید، بازی فردا را چطور می بینید؟
و صادقی ضمن اشاره به اینکه در بازی رفت تیمش خوب نبوده گفت:
ما در آن مسابقه خیلی زود گل زدیم و این باعثشد که کمی نظم تاکتیکی ما بهم بخورد. من اعتقاد دارم در آن مسابقه به خصوص در نیمه اول ضعیف کار کردیم اما در این مدت در تمرینات خیلی خوب کار کردیم و فکر می کنم به هدفمان برسیم. ما آمدیم که اینجا گل بزنیم و به مرحله بعد صعود کنیم