ملت ایران: قبل از آغازبازی دو تیم سویا و بارسلونا، و زمانی که قرار بود هر یک از دوتیم عکس یادگاری اش را بگیرد، جرارد پیکه به کنار زمین آمد و فرزندش را از شکیرا گرفت و به زمین برد تا عکس یادگاری بارسلونا دراین بازی با حضور ۱۲ نفر گرفته شود. میلان پیکه یارکمکی آبی اناری ها دراین بازی بود

میلان پیکه در آغوش مادر و درکنار مادربزرگش(مادر جرارد پیکه)