ملت ایران: در شرایطی که بازی با یک تعادل نسبی در جریان بود و هر دو تیم حملات نیم بندی را روی دروازه ی رقبا انجام داده بودند، امید عالیشاه در دقایق پایانی نیمه ی نخست در نزدیکی های خط عرضی زمین در محوطه ی جریمه ی گسترش فولاد صاحب توپ شد و درحالی که محسن فروزان آماده در انتظار استقبال از ضربه ی او بود، سعید مهدی پور که قادر به کنترل این ستاره ی سرخ پوش نبود و در کورس از او عقب مانده بود، این چنین تن به سرنگون کرده او داد.

این صحنه از دید ترکی پنالتی تشخیص داده شد و خلعتبری با به تور چسباندن توپ از روی نقطه ی پنالتی پرسپولیس را در یک قدمی فولاد صدرنشین قرار داد.