ملت ایران: استقلالی ها دیروز در محوطه هتل محل اقامت خود تمرین سبکی را انجام دادند. در این تمرین و لا به لای دویدن های نرم علیرضا واحدی نیکبخت که ظاهرا هوای اصفهان به او ساخته با نکونام گرم گرفته و از شرایط موجود راضی به نظر می رسد. آیا قرار است قلعه نویی بعد از دو بازی از این بازیکن استفاده کند، آن هم در حالی که شاید بیک زاده بازی کند و پژمان نوری هم در دربی نمایش امیدوار کننده ای ارائه داده؟