ملت ایران: تراکتور سازی برای دیدار با ملوان بندر انزلی در طول هفته تمرینات منظم خود را در غیاب دو بازیکن خود مارکو با سارای ومیثم بائو برگزار کرده است، مارکو بدلیل انجام کار های شخصی خود راهی ترکیه شده بود وبائو از اسپاسم عضلات کمر رنج می برد که هر دو تمرینات این هفته را از دست داده اند ونمی توانند در لیست ۱۸ نفره این تیم جای گیرند.

با توجه به ترکیب بازی با صبای قم وارائه یک بازی هماهنگ از سوی شاگردان مجید جلالی به نظر می رسد که ترکیب این تیم در مقابل ملوان بند انزلی دچار تغییرات نشود وبقول معروف ترکیب تیم برنده وارد میدان شود، با این احتمال ۱۱ نفر اصلی تراکتور سازان در مقابل ملوان بندر انزلی به قرار زیر خواهد بود.

حامد لک، حبیب گردانی، مرتضی اسدی، محمد نصرتی، محمد ایرانپوریان، علی کریمی، مهدی کیانی، فرشاد احمد زاده، محسن ربیع خواه، سعید دقیقی وکریم انصاری فرد