ملت ایران: جواد خیابانی از جمله گزارش گرهای صدا و سیما هست که به لحاظ داشتن پتانسیل گزارش گری دارای سطح بسیار بالائی است و تن صدای قابل توجهی دارد که همه با آن حماسه ی ملبورن را به یاد دارند. با این وجود او در سال های اخیر بواسطه ی نوگرائی شکست خورده ای که در گزارش های خود انجام داده است به سوژه ی رسانه های خبری و صفحات اجتماعی تبدیل شده است، شخصیتی که بواسطه ی تجربه و تن صدای قابلی که در اختیار دارد، اکنون باید یکی از اساتید این حرفه و قن، پیش قراول باشد و دیگران را در سایه ی خود قرار دهد، که البته این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد.
این تصویر ویژه مربوط به دوران جوانی گزارش گری نام آشنا است که همه از او خاطرات خوبی دارند. از جزئیات این عکس نگارنده اطلاعات چندانی ندارد، اما فضای عکس بیش تر به یک پادگان نظامی شباهت می دهد و شاید هم یک مهمان سرای دسته جمعی! در مجموع این عکس از استاد خیابانی بهانه ای شد تا سیر و روندی که استاد طی کرد تا به این جا رسید را در ذهن مرور کنیم و دیگر تصویر خیابانی در حال دست فروشی در آزادی را فراموش کنیم. نکته ای که شاید کم تر به آن توجه کنید، موهای مجعد و انبوه استاد است که در گذر زمان هم سفید شد، هم ریخت تا استاد در سال هائی که ظاهرگرائی حرف اول را می زند مجبور به کاشتن مو شود.