ملت ایران: به گزارش نشریه فوربس، رئال مادرید، بالاتر از منچستریونایتد، در حال حاضر باارزش ترین باشگاه دنیاست.

این باشگاه در حال حاضر ۲.۵۷۵ میلیارد یورو ارزش دارد که ۱۰۰ میلیون یورو بیش از آوریل گذشته است.

آمار مالی باشگاه رئال مربوط به فصل ۱۳-۲۰۱۲ به تازگی اعلام شد و مشخص شد که با ۵.۵ درصد افزایش درآمد، درآمد این باشگاه به ۵۲۰ میلیون یورو افزایش پیدا کرد. رئال تنها باشگاهی است که درآمد آن برای دو سال پیاپی از مرز ۵۰ میلیون یورو عبور کرد.

منچستریونایتد هنوز درآمد مربوط به فصل ۱۳-۲۰۱۲ را منتشر نکرده اما انتظار می رود که درآمد این باشگاه چیزی در حدود ۴۲۰ میلیون یورو باشد.