ملت ایران: محمد رویانیان طبق عادت در این برنامه ی ۹۰ هم حاضر شد و روی خط برنامه ی ۹۰ آمد در رابطه با دربی چند دقیقه ای را به صحبت پرداخت و گفت: " آقای فردوسی پور شما همه این برنامه را به دربی اختصاص دادید. با این وجود یک طرفه عمل کردید و ای کاش به ما و فتح اله زاده هم خبر می دادید و سپس جمع بندی می کردید. اصلا ای کاش نظرسنجی را به گونه ای دیگر برگزار می کردید و علت بازی را جویا می شدید. دو ساعت برنامه را به همراه امیر حاج رضائی و خود شما که خبره هستید برای اثبات این که بازی ضعیف است، اجرا کردید و مردم را تحریک کردید. بازی ضعیف بود و متوسط روبه پائین بود. ما با شما هماهنگ هستیم. "
فردوسی پور که به شدت نگران کمبود وقت بود عنوان کرد که در دو دربی گذشته نظرسنجی های مد نظر مدیرعامل پرسپولیس را کار کرده است و نتیجه نداده است. او در ادامه در مورد داوری از رویانیان پرسید که با این پاسخ از او روبرو شد: " افتخار می کنم که جمهوری اسلامی چنین داور با شخصیتی را به جهان معرفی کرده است. اما من یک شوخی با آقای فنائی بکنم و بگویم که با وجود علاقه ی ما به ایشان بالاخره پنالتی های ما را قبول ندارند، دوتا از فصل پیش و یکی هم این فصل. البته من مخلص آقای فنائی هم هستم. "
در پایان هم رویانیان گفت: " من می پذیرم که بازی اصلا در حد شأن و شخصیت نام دربی نبود. اما من دیشب مذاکره ای طولانی و کامل با آقای فتح اله زاده داشتم و قرار شد با حضور دبیران روزنامه های ورزشی و سایت های ورزشی و همچنین حضور خود شما یک جلسه ی هم اندیشی و آسیب شناسی برگزار کنیم که دربی بعدی را از این وضعیت نجات دهیم. "
در ادامه بحثبه کارت سوخت قول داده شده به مجموعه ی کشتی باشگاه پرسپولیس کشیده شد که رویانیان با انکار این موضوع گفت: " اولا که من انکار می کنم، اما اگر هم گفته ام شوخی کرده ام. منظور من از پر کردن یک سال کارت سوخت پرداخت پول بوده است. نه از بیت المال بلکه از درآمد باشگاه. کارت سوخت بصورت کیف پول هم قابل پرداخت است و من اگر هم چنین حرفی زده ام منظورم پرداخت پول بوده است. "
در پایان یک حرف رویانیان هم بسیار جالب بود که گفت: " من نگفتم اما شما فرض گفتم که قطعا شوخی کردم. آقای فردوسی پور شیرینی هم اگر می گفت خوابیده بود این قدر بدبختش نمی کردی! "
این مذاکره به دلیل ذیغ وقت به پایان رسید، اما فردوسی پور بر روی مساله ی شیرینی و کارت سوخت قانع نشد!