ملت ایران: سعید شیرینی پس از پخش آن تصویر جنجالی روی نیمکت پرسپولیس که در حال چرت زدن بود، برای دفاع از خود روی خط برنامه ی ۹۰ آمد و از همان ابتدا شمشیر خود را از رو برای عادل بست تا مبادا به قول خود او از سوی فردوسی پور زیرک با خنده و شوخی متهم شود.
شیرینی به محض آمدن روی خط برنامه ی ۹۰ درحالی که با خنده های معروف فردوسی پور روبرو شد که می پرسید ماجرای آن صحنه ی شکار شده چه بوده است، گفت: " آقای فردوسی پور من می توانم در همین ابتدا یک چیزی بگویم؟ اگر قرار است که با شوخی و خنده من را محکوم کنید بعد از این همه حمله ی شما من هم به خیل تماشاگران شما بپیوندم. "
در این لحظه چهره ی فردوسی پور کاملا دگرگون شد و درهم رفت و خیلی زود به سراغ یک مصاحبه ی جدی با سعید شیرینی رفت.
بالاخره شیرینی صحبت های خود را آغاز کرد اما با لحنی جنگ جویانه! او در ابتدای سخنان خود گفت: " در طول گزارش بارها متک انداختید که بازی دربی سرد بود. در این ۱۵ ساله که برنامه ی ۹۰ پخش می شود چه بلائی سر مربیان آوردید؟ در شرایطی که باید فرهنگ حمایت از مربی بازنده را باب کنید. اصلا از نظر من شما یکی از عوامل اصلی تساوی های متوالی دربی هستید. "
در این شرایط بود که عادل فردوسی پور با لحنی جدی از سرپرست پرسپولیس خواهش کرد که به جای مغالطه به دفاع از خود بپردازد و در مورد صحنه ای که از او در رسانه ها پخش شده است، صحبت کنید.
با این حال شیرینی برموضع خود ماند و گفت: " وقتی امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی بود، وقتی علی دائی سرمربی تیم ملی بود، شما چه بلائی سر آن ها آورید؟ "
در این جا بود که عادل آمپر چسباند و گفت: " خواهشا شما که یکی دوسال بیش تر نیست به این فوتبال آمده اید، حرف خود را بزنید و نمی خواهد سنگ دیگران را به سینه بزنید. من مخلص شما هستم اما حرف دیگران را نزنید. "
شیرینی هم با خنده پذیرفت و گفت: " آقای فردوسی پور خمیازه ی هادی نوروزی و تصویر چشمان بسته ی من چه کمکی به فوتبال ما می کند؟ تفکر غیر حرفه ای شما باعثحاشیه می شود. "
عادل هم در پاسخ گفت: " وقتی چشم های شما بسته است و تصاویر این گونه از شما پخش شده است ما چه بگوئیم؟ "
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس هم در این باره گفت: " شما ۹۰ دقیقه نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس را زیر ذره بین قرار دادید و با تفکری غیر حرفه ای عمل کردید. خانم نیکی کریمی، یکی از هنرمندان حرفه ای سینما که سال گذشته برای تهیه ی مجموعه ی روزی روزگاری فوتبال در آستانه ی دربی قصد حضور در تمرینات را داشت، برای دوری از حاشیه براحتی پذیرفت. اما شما حرفه ای عمل نکردید. آیا این کار شما اخلاقی بود؟ من اصلا خواب نبودم. اگر از کارهای غیرعادی شما در حین گزارش تصویری پخش شود، اخلاقی است؟ بعد از ۱۵ سال تهیه ی برنامه این کار شما اصلا حرفه ای نبوده است. اگر شما رسانه ای شخصی در اختیار داشتید حرفی نبود اما پخش این تصاویر از رسانه ی ملی اصلا درست نبود. "
فردوسی پور هم با قاطعیت اعلام کرد که پخش این تصاویر هیچ ایرادی ندارد و کاملا اخلاقی بوده است. او در واکنش به این اظهارات شیرینی گفت: " شما که از کارلوس کی روش بزرگ تر نیستید؟ از کی روش چنین تصاویری پخش شد. "
شیرینی که باخنده ی معنی داری پذیرفت که از کی روش بزرگ تر نیست گفت: " من از بچه ی سه ساله توقع سلام شاید نداشته باشم اما از برنامه ی ۱۵ ساله ی شما این توقع کار حرفه ای را نداشتم. اصلا هم در این صحنه خواب نبودم. ذکر می گفتم و دعا می خواندم. من نه یک بار، دو یا سه بار چشمم را بستم. "
مجری برنامه ی ۹۰ هم در راستای اخلاقی نشان دادن تصاویر شکار شده گفت: " شما به هرترتیب اگر خسته بودید، اگر فشار بسیار روی شما بوده است، به هر ترتیب باید بپذیرید که روی نیمکت بزرگ پرسپولیس نشسته اید و جانشین بزرگانی همچون خردبین شده اید. وظیفه ی رسانه ها هم همین است. "
عادل در ادامه به تب و تاب این دیدار اشاره کرد و گفت: " با تب و تاب این دیدار چطور شما خواب تان برد؟ "
شیرینی هم برای اثبات حقانیت خود در اجرای مسئولیت خود روی نیمکت پرسپولیس گفت: " من قبل از هرچیزی اعلام کنم که خادم مجموعه ی پرسپولیس، هواداران و پیشکسوتان این باشگاه هستم و در مورد عملکرد من هم باید از رویانیان، دائی و مربیان قبلی جویا شوید. در این بازی پسرهای من پشت در ورزشگاه بودند و گریه می کردند و من حاضر نشدم تیمم را رها کنم و شخصی دیگر بچه ها را به ورزشگاه آورد. من یک لحظه هم نخوابیدم فقط چشمم را بستم. اصلا وقتی آدم می خوابد حرکاتش غیرارادی می شود. "
فردوسی پور در ادامه گفت " آقای شیرینی به خدا ما هم دعا می خوانیم و دعا فقط برای شما نیست. بپذیرید که خواب بودید. حرکات شما در این تصاویر نشان می دهد که خواب بودید. "