ملت ایران: عادل فردوسی پور در گفت و گوی ویژه ی برنامه ی ۹۰ با حضور امیر حاج رضائی به بررسی سطح فنی دربی پرداخت و وقتی آمار فنی این دیدار بررسی شد با رو کردن به کارشناس برنامه گفت: " آقای حاج رضائی اگر بگوئیم کیفیت دربی خوب نبود، به اجنبی پرستی متهم نمی شویم؟ " امیر حاج رضائی نیز در پاسخ گفت: " شاید هم متهم کنند. در این فوتبال بی در و پیکر هر اتفاقی ممکن است بیفتد. در این فوتبال که هرکسی بدون مستندات اظهارنظر می کنند هیچ چیز بعید نیست!
عادل فردوسی پور در ادامه برای مبارزه با این گونه اظهارنظرها و انگ های اجنبی پرستی مبارزه کرد و به طرفداری رسانه ها از کی روش گریز زد و گفت: " بالاخره کی روش تیم ملی را به جام جهانی برده است و طبیعی است که مورد حمایت رسانه ها باشد. "