ملت ایران: در کل مربی کم حرفی است برای همین ارتباط با او سخت است اما واقعیت این است که یحیی گلمحمدی ادم خوبی است که ترجیح می دهد سرش به کارش باشد و به دنبال موفقیت است نه حاشیه…
ماجرای سوشا به کجا رسید؟
خواهش می کنم در مورد سوشا نپرسید که خسته شدم. اتفاقاتی افتاده که درون تیمی بوده و به زودی هم حل می شود.
تا کی می توانید روند خوب نتیجه گرفتن در نفت را ادامه دهید؟
نگرانی من هم از همین موضوع است و تلاش می کنیم که این اتفاق نیفتد و بچه ها بی انگیزه نشوند.
ما الان دوم جدول هستیم وخیلی تلاش کرده ایم و در ابتدای فصل سختی های زیادی کشیده ایم که حالا جواب می دهد.
اما سخت تر از آن تمرینات این است که بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم و به روند خوبمان ادامه دهیم.
خیلی ها دوست دارند بدانند این نفت چگونه به این جایگاه رسیده است؟
خب باید بگویم چیزی که در نفت وجود دارد اتحاد و همدلی است و مدیرانبا درایتی که امکانات خوبی را برای تیم فراهم می کنند و پرداختی ها را به موقع می دهند.
در نفت همه چیز سر جای خودش است.
این درست است که با بازیکنان خیلی رفیق هستید؟
بله من رابطه خیلی خوبی با بازیکنان تیمم دارم و این از کارهایی است که یک مربی باید انجام دهد. وقتی مربی رابطه خوبی با بازیکنان داشته باشد همین انگیزه ای مضاعف برای بازیکنان است که در زمین تلاش بیشتری کنند و خود این موضوع یک همدلی را به تم تزریق می کند که اثر مثبتی دارد.
یک سوال قدیمی و کهنه دارم؟
بپرسید…
چرا از صبا جدا شدید بهتر نبود می ماندید؟
من صبا را خیلی دوست دارم اما باور کنید یک جورهایی مدیون اعتماد مدیران وقت صبا در آن زمان هستم اما شرایط برایم پیش امد که نمی توانستم ادامه دهم و مجبور به جدایی شدم و این موضوع هیچ ربطی به پرسپولیس نداشت. من نه با مدیران ونه با هوادارن مشکل داشتم بلکه یک سری مشکلات درون تیمی بود که مرا اذیت کرد وسرانجام باعثجدایی من شد.