ملت ایران: پیغام مدیرعامل استقلال به مدیر برنامه های گوران شاید جالب باشد. حاجی به مدیر برنامه های گوران لاوره گفته که ۴۰ هزار دلار معادل نیمی از پیش پرداخت توافق شده را جور کرده. او تاکید کرده ۹۰ درصد امروز و یک درصد فردا پول را به لاوره خواهد داد. این خودش یک معمای ۹ درصدی ایجاد می کند که به آن پرداخت و بررسی دقیقی به عمل آورد تا همه متوجه شوند که قصه ۹ درصد باقیمانده چه می شود. آیا ۹ درصد احتمال بازگشت جباری و پیچاندن گوران وجود دارد؟ این ۹ درصد شانس شکایت گوران به فیفاست؟ این ۹ درصد مربوط است به کارت به کارت کردن پول برای او؟ ۹ درصد شانس ندادن این پول می رود؟
همچنین احتمال این میرود فتح الله زاده در حساب و کتاب هایش از پروین کمک گرفته باشد!