ملت ایران: جایگاه متعلق به هواداران پرسپولیس خیلی زود پر شد و در مقابل جایگاه هواداران استقلال این گونه نبود و همچنان ظرفیتی را دارا بودند. در این شرایط بود که هواداران سرخ پوشان که پشت در مانده بودند برای حضور در ورزشگاه مجبور بودند که تمام پرچم ها و لباس های قرمز خود را نابود کنند تا شاید بتوانند از سخت گیری ماموران نیروی انتظامی عبور کنند و در جمع هواداران استقلال به تماشای بازی بپردازند.