ملت ایران: با حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی ولوله ای از کری خوانی های گروهی در این مجموعه به راه افتاده است و از صبح تا کنون هزار بیت و قافیه بر لب هواداران آمده است و رفته است. آبی ها… برابر… قرمزها و بالعکس!

علیرضا نیکبخت واحدی، پژمان نوری و محمد قاضی ستارگانی بودند که از سوی قرمزها به شدت مورد شعار قرار گرفتند. نیکبخت خیلی زود مورد عنایت هواداران قرار گرفت و خیلی زود هم جای خود را در متن شعار هواداران سرخ پوش به محمد قاضی داد. نکته ی جالب آن جاست که هواداران آبی دل نیز دست روی گزینه ی سیدمهدی سیدصالحی گذاشتند و علیه او که روزی استقلالی بود شعار دادند.

اقدام جالب مسئولان برگزاری این دیدار نیز بسیار جالب بود. مسئولان برگزاری که بارها با پیام هائی هواداران را دعوت به تشویق بی حاشیه و بدون شعارهای رکیک کردند و حتی ورزشگاه آزادی را بدون تماشاگران به قبرستان تشبیه کردند، وقتی این صحبت ها را کافی ندیدند، تصمیم گرفتند در زمان شدت یافتن شعارهای هواداران، در ورزشگاه آزادی موزیک پخش کنند و پل ارتباطی هواداران سرخ آبی را مسدود کنند.

البته آهنگ هائی که پخش شد، گویا کمی غمگین بود که باعثاعتراض هواداران شد!