ملت ایران: ایمون زائد، مهاجم اسبق تیم فوتبال پرسپولیس که یکی از ارکان اصلی خلق حماسه در دربی هفتاد و چهارم بود، امروز به عنوان سلطان هت تریک محبوب سرخ پوشان که دور از این تیم است، روی صفحه ی اجتماعی خود پیغامی را برای هواداران پرسپولیس گذاشت:
من می خواهم پرسپولیس در هفتاد و هفتمین دربی تهران موفق باشد. من آرزوی شکست پرگل استقلال را دادم.
دوستدار شما ایمون زاید