ملت ایران: ملوان با دریافت سه گل از سایپا یک شکست سنگین خانگی را تحمل کرد و مربی خارجی این تیم اشتباهات داوری را عامل شکست تیمش می داند. دراگان اسکوچیچ در نشست مطبوعاتی پاسخ سوالات خبرنگاران را به این صورت داد:
همه دیدند چه اتفاقی افتاد
مطمئناً از نتیجه راضی نیستم. باخت واقعا ناامیدکننده ای داشتیم. تلاش مان را کردیم ولی نتوانستیم اتفاق مهمی در روند بازی ایجاد کنیم. بعد از گل اولی که دریافت کردیم، با ضربه پنالتی می توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم که متاسفانه این امر صورت نگرفت. درمورد گل دوم هم همه دیدند که چه اتفاقی افتاد.
دو تعویض اجباری دستمان را بست
طبیعتا وقتی چنین بازی ای را واگذار می کنیم، عملکرد بازیکن و مربی بد است. با دو تعویض اجباری ای که انجام دادیم عملا در نیمه دوم دست مان بسته بود. خواستیم که تهاجمی بازی کنیم ولی هرچقدر تلاش کردیم به نتیجه ای نرسیدیم.
داوری… داوری… داوری
من هیچ وقت داور را عامل شکست تیمم نمی دانم ولی همگان امروز بازی را دیدند که چقدر داوری در روند بازی موثر بود. همان طور که دیروز هم گفته بودم، ما در چند بازی اخیر چندین امتیاز به خاطر بی دقتی داوران از دست دادیم.