ملت ایران: در میان صحبت های تلفنی محمد رویانیان در برنامه نود دو نکته عجیب و جالب مطرح شد که البته عادل فردوسی پور فقط شنونده بود و قصد باز کردن آنها را نداشت.
مورد اول مربوط به ممنوع الخروج شدن خلعتبری به خاطر نرفتن به امارات بود. محمد رویانیان در حرف هایش به این نکته اشاره کرد که ابتدا با یک تیم قصد داشته اند خلعتبری را ممنوع الخروج کنند تا او برای حضور در لیگ جعلی امارات عذر قانونی داشته باشد!
با این حال به گفته خود رویانیان بعد از مدتی او و تیم همراهش به این نتیجه می رسند که روش فوق برای ممانعت از بازی خلعتبری در لیگ جعلی امارات به این بازیکن آسیب خواهد رساند چرا که او نمی تواند همراه تیم ملی از کشور خارج شود و با مشکبلات بزرگی مواجه می شود!
نکته دوم در حرف های محمد رویانیان به سپاهان و سرمربی این تیم بر می گشت. رویانیان که از حرف های علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه سپاهان در خصوص فروختن خلیج فارس به شدت ناراحت بود در مقابله با همتای اصفهانی اش به این نکته اشاره کرد که «چرا از مربی ای استفاده می کنید که در کشورش ممنوع الکار است؟».
ظاهرا رویانیان به مساله دائم الخمر بودن کرانچار – که قبلا هم توسط رسانه های کرواسی به آن پرداخته شده بود - اشاره داشته و به نظر می رسد در این خصوص اطلاعاتی دارد که البته این سوال او با پاسخی از سوی رحیمی توام نشد.