ملت ایران: ماجرای فسخ قرارداد خلعتبری با عجمان در نوع خود جالب توجه است. او بر اساس مدارک ارائه شده، ۱۳ تیرماه یعنی دو روز قبل از پایان نقل و انتقالات بین المللی ایران قراردادش را با عجمان فسخ کرده اما در سیستم TMSفیفا روز ۲۰ مرداد ماه آی. تی. سی او برای عجمان صادر شده!
سئوال اینجاست که او اگر ۱۳تیر ماه فسخ کرده چرا ۲۰ مرداد برایش آی. تی. سی جهت حضور در عجمان صادر شده؟ ماجرا شبیه ثبت قرارداد عجیب و غریب فصل قبل فرهاد مجیدی با استقلال در نیم فصل شده.
نکته مهمتر اینکه روز ۶ خرداد ۹۲ نام لیگ امارت تغییر کرده و قرارداد خلعتبری ۱۰تیر ماه با عجمان ثبت شده. یعنی او بعد از تغییر نام لیگ امارات روانه آن کشور شده؟!