ملت ایران: بازیکن ملی پوش استقلال در مقابل همنام خود در دقیقه ۱۰ بازی با برخوردی که با بازیکن حریف داشت از ناحیه بینی دچار شکستگی شد تا سه گانه خود را در مصدومیت در این چند هفته کامل کند.
هاشم بیگ زاده بازیکن تاثیر گذار و متعصب استقلال دربی را از دست داد اما می خواهد مثل یک هوادار تیمش را تشویق کند.
از بازی با استقلال خوزستان بگو؟
واقعاً بازی سختی بود و حریفمان آمده بود تا امتیاز بگیرد چرا که با چند باختی که آورده بودند واقعاً تحت فشار بودند و روبروی ما با تمام وجود تلاش می کردند. البته من که در دقیقه ۱۰ مصدوم شدم و نبودم اما فیلم بازی را که دیدم تیممان را مستحق باخت ندیدم.
چطوری مصدوم شدی؟
در یک صحنه بلند شدم که توپ را بزنم که با برخورد سر حریف با بینی ام مواجه شدم و این اتفاق برایم افتاد. از ناحیه بینی دچار شکستگی شدم و فکر کنم باید جراحی کنم.
فکر کنی یا قطعا جراحی می خواهد؟
جرا حی می خواهد اما شاید عمل اصلی را به بعد از جام جهانی موکول کنم و فعلاً فقط شکستگی آن را جا بندازم.
ناراحتی که بینی ات شکست؟
خب آدم برایش مصدومیت برایش به وجود می آید ناراحت می شود اما باور کنید باخت به استقلال خوزستان ناراحتی ام را دو چندان کرد و بیشتر اعصابم را خورد شد.
دربی را که قطعاً از دست دادی؟
بله؛ قسمن اینطور بود که این اتفاق بیفتد و در دربی نباشم اما قطعاً مثل یک هوادار تیمم را تشویق می کنم و برای بردن تیمم دعا می کنم و از خدا می خواهم که بازی را ببریم.
فکر می کنی چه نتیجه ای پیش بیاید؟
نتیجه دست خداست، اما بچه های ما با وجود امیر قلعه نوعی فقط برای بردن به زمین می روند و می خواهند که ۳امتیاز را کسب کنند. همگی تلاش می کنند و با تمام وجود به بردن فکر می کنند و در نهایت نتیجه را خدا رقم می زند.
این سومین بار بود که در این چند وقت مصدوم شده بودی؟
بله به نظرم چشم خورده ام(با خنده) اما از شوخی گذشته این سومی اش بود و خدا به خیر گذراند. امیدوارم هرچه زودتر خوب شوم و با تمام وجود برگردم و در خدمت تیمم باشم.