ملت ایران: به نظر می رسد کمیته داوران روی انتخاب علیرضا فغانی به عنوان داور دربی به جمع بندی رسیده و به احتمال فراوان، این داور قضاوت در بی را به عهده خواهد داشت. فغانی سابقه سوت زدن در دربی را دارد و البته این می تواند یکی از دلایل انتخاب او باشد. فریدون اصفهانیان و همکارانش به جمع بندی نهایی درباره فغانی رسیده اند، مگر اینکه تا روزهای آینده اتفاق عجیبی رخ دهد