ملت ایران: در آخرین روز بازار نقل و انتقالات، سرانجام اتفاقی که رئالی ها در انتظار آن بودند، رخ داد. تاتنهامی ها با انتقال گرت بیل موافقت کردند و این ستاره ولزی در مقابل ۲۵ هزار هوادار رئال، رونمایی شد. در این مراسم، خانواده بیل، از جمله همسر و دخترش هم حضور داشتند.