ملت ایران: چند هفته پیش بود که امیر قلعه نویی و علیرضا علیپور با هم به مشکل خوردند و تمام این مشکلات هم مربوط می شد به یکی از دوستان قلعه نویی و البته پشت پرده استفاده از توپ های آل اشپورت. این اختلافات به حتی کار را به مصاحبه طرفین علیه یکدیگر کشاند. تا جایی که پای سیل هم به میان آمد و طرفین به یکدیگر گفتند اگر سیل، به فوتبال نمی آوردت کجا می رفتی؟ این اختلافات اما یک نتیجه برای امیر قلعه نویی داشت. حرفهای او و البته فشاری که به مسئولان استقلال وارد کرد باعثشد تا قرارداد باشگاه با تولیدی آل اشپورت لغو شود و استقلال از البسه مجید، دوست صمیمی امیر قلعه نویی استفاده کند. این اتفاق افتاد و حالا شنیده می شود چند روز پیش، دوستان مشترکی مثل فتح اله زاده، امیر و علیپور را با هم آشتی داده اند. این آشتی کنان مخفیانه انجام شده و از این پس نباید شاهد دعوا و اختلافات بی شمار طرفین باشیم. شاید به همین دلیل است که علیپور چند روزی را سکوت کرده و امیر قلعه نویی دیگر درباره ستاد منشور، آل اشپورت و علیپور حرفی نمی زند.