ملت ایران: امیر قلعه نویی در تمرین دیروز استقلال یک سورپرایز خبری ویژه برای بازیکنان و مربیان استقلال و خبرنگاران داشت. قلعه نویی دیروز در تمرین تاکید کرد که تمام اعضای تیم استقلال تا پس از پایان مسابقه استقلال ممنوع المصاحبه هستند. این تصمیم شامل کلیه اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم می شود و شاید تنها استثنای این قاعده میرشاد ماجدی باشد که به هرحال سرپرست است و شاید ناچار باشد به اقتضای شغل قبل از دربی مصاحبه هایی انجام دهد.

امیر از بازیکنان خواست تا با مصاحبه نکردن از ورود به بحثهای بی دلیل و کری خوانی های حساسیت افزا خودداری کنند. امیر قلعه نویی بر خلاف دربی سال قبل که برای مساوی و یک امتیاز وارد میدان شده بود این بار ۳ امتیاز این بازی را می خواهد.