ملت ایران: گل محمدی که ۲روز پیش یک ساعت پیش از شروع نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن وارد اصفهان شده بود از مسئولان باشگاه ذوب آهن خواست تا زمان این نشست را به تعویق بیندازند اما وقتی با پاسخ منفی روبرو شد در نشست خبری شرکت نکرد.
دیشب نیز به تلافی غیبت گل محمدی، این بار خبرنگاران نشست خبری وی را ترک کردند و به نوعی گل محمدی را تحریم کردند.
این دومین بار است که گل محمدی دلخوری خبرنگاران اصفهانی را موجب می شود. فروردین امسال و در هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال، زمانی که وی هدایت پرسپولیس را برعهده داشت در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن حضور نیافت تا دلخوری خبرنگاران اصفهانی را به دنبال داشته باشد.
ترک نشست خبری از سوی خبرنگاران در حالی صورت گرفت که گل محمدی پشت میز، در انتظار طرح سوالات خبرنگاران بود.