اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در پرتغال لغو شد. روابط عمومی فدراسیون فوتبال دلیل لغو این اردو را کمبود منابع مالی عنوان کرده است!

پس از لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران در پرتغال، روابط عمومی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: «به رغم تمام تلاش های فدراسیون فوتبال در برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی که همه موارد مربوط به این اردو اعم از رزو بلیط، محل اقامت، برگزاری بازی دوستانه با تیم ها پیش بینی شده بود و کمبود منابع مالی مجددا، اجازه نداد این اردو را برگزار کنیم. لذا این کمپ برگزار نخواهد شد».