فولام ۱ – آرسنال ۳
گل ها: بنت(۷۷) برای فولام، ژیرو(۱۴)، پودولسکی(۴۱ و ۶۸) برای آرسنال
اورتون صفر – وست برومویچ صفر
هال سیتی ۱ – نوریچ صفر
گل: برادی(۲۲، پنالتی)
اخراج: ساگبو(۲۷) از هال
نیوکاسل صفر – وستهم صفر
ساوتهمپتون ۱ – ساندرلند ۱
گل ها: فونته(۸۸) برای ساوتهمپتون، جاکرینی(۳) برای ساندرلند
استوک سیتی ۲ – کریستال پالاس ۱
گل ها: آدام(۵۸)، شاکراس(۶۲) برای استوک، شماخ(۳۱) برای پالاس
استون ویلا صفر – لیورپول ۱
گل: استاریج(۲۱)