ملت ایران: می خواستیم بنویسیم عقربه های ساعت دقیقه ۲ + ۹۰ را نشان می داد ولی یادمان افتاد عقربه ای در کار نبود اما در همین لحظه بود که در گوشه زمین پرسپولیس و نزدیک به نقطه کرنر ماهینی دریبل بدی از رضا نوروزی خورد که همین جا ماندن و دریبل خوردن زمینه ساز تک گل بازی و غافلگیری پرسپولیس در وقت های تلف شده بود.
این اتفاق در حالی رخ داد که ماهینی قبل از آن گل حداقل در فاز فاع خوب عمل کرده و یک بار با جمع کردن حمبله حریف مورد تشویق دایی قرار گرفته بود اما این اشتباه چیزی نیست که از چشم سرمربی و هواداران پرسپولیس دور بماند.
هر چند اشتباه ماهینی به اندازه گاف بزرگ او در فینال جام حذفی دردناک و کشنده نبود اما محو شدن با این دریبل ناشیانه به غیر از تحمیل شکستی تلخ برای پرسپولیس، زمینه ساز زیر سوال رفتن بهترین خط دفاعی لیگ هم شد تا ماهینی به عنوان یکی از عناصر این خط دفاعی با چالشی دوباره مواجه شود.
این اشتباه در حالی رخ داد که ماهینی در ۵ بازی گذشته اشتباهی در فاز دفاع مرتکب نشده بود و کار خودش را در پوشش ها و جمع شدن ها درست و کم نقص انجام می داد. مدافع راست پرسپولیس در دیدار با مس کرمان و سایپا به غیر از پرداختن به امور دفاعی و برآورده کردن خواسته های دایی در فاز حمله هم خوب عمل کرده و جزو خوب هایئ تیمش بود اما او در سایر بازی ها فقط دفاع کرده و تقریبا از نیمه زمین جلوتر نرفته بود. اما این اشتباه حالا چالش جدیدی برای ماهینی به وجود خواهد آورد چرا که قطعا حساسیت ها را نسبت به او بیشتر خواهد کرد.