ملت ایران: گل دقیقه ۹۲ نفت تهران دومین شوک را به علی دایی و تیمش وارد کرد تا حساب کار دست شان بیاید و دوباره هواداران این تیم با تردید و نگرانی نسبت به آینده تیم شان و اینکه امسال بالاخره می تواند مدعی قهرمانی باشد نگاه کنند.
اما در این گل کدام بازیکنان پرسپولیس مقصر بودند و چطور بهترین خط دفاع لیگ در ثانیه های پایانی گاف داد؟
مقصر اول و اصلی حسین ماهینی است که بعد از یک دو بازی امیدوار کننده این بار اشتباه بزرگی کرد و دریبل بدی از رضا نوروزی خورد تا شماره ۱۰ گلزن نفت پایه گذار گل باشد. وقتی توپ به دیگر بازیکن نفت رسید تکل سید جلال ناقص بود و ملرکو شپانوویچ که نزدیک ترین بازیکن به او بود هم به کمک سید جلال نیامد.
بعد از آن توپ به قربانی رسید و این بازیکن با چرخشی کامل و ضربه ای دقیق توپ را به تور چسباند. در این صحنه هم نیلسون می توانست با خروجی سریعتر اجازه ضربه زدن را به قربانی ندهد اما او هم کمی دیر جنبید.
با این حال نیلسون یکی از دو بازیکنی بود که بعد از بازی تشویق شد و البته به ابراز احساسات هواداران پاسخ داد.