ملت ایران: عبدالله ویسی اعتقاد دارد که داور جوان دربی اهواز با اشتباه فاحش در صحنه منجر به گل دوم فولاد خوزستان باعثتغییر روند مسابقه و شکست استقلال صنعتی شد. ویسی همچنین گفت که تیمش از نظر روحی شکل دارد و سعی می کند این مشکلات را تا قبل از رویارویی با استقلال تهران برطرف کند. صحبت های ویسی در کنفرانس خبری را مرور کنید.
فوتبال ناب خوزستان را بازی کردیم
بازی از نظر فنی در سطح بالایی برگزار شد. دو تیم فوتبال ناب خوزستان را بازی کردند و هواداران شاهد یک بازی زیبا و پرگل بودند. البته در تعیین نتیجه مسابقه، داور نقش زیادی داشت و روند بازی را تغییر داد.
به داوری باختیم
بازی را کاملاً در اختیار داشتیم که داور آن اشتباه را انجام داد و بازیکن ما را اخراج کرد. در آن صحنه بازیکن فولاد روی مدافع استقلال خطا کرد اما داور به نفع آن ها خطا گرفت و بازیکن ما را اخراج کرد تا همان صحنه تبدیل به گل بشود و بازی را ببازیم. در واقع، یک اشتباه بزرگ از سوی داور باعثشد تیم برنده تبدیل به تیم بازنده شود.
اگر تماشاگران بخواهند در خانه می مانم
هواداران استقلال اهواز باید صبور باشند و با رفتن من چیزی درست نمی شود. آن ها باید به ما فرصت بدهند و اگر احساس کنم که مرا نمی خواهند، می روم در خانه می نشینم. تیم استقلال صنعتی در بازی های اخیرش خیلی خوب ظاهر شده و گل های زیادی هم زده است اما مشکلات روحی باعثمی شود که در نهایت علیرغم برتری فنی به حریفان ببازیم. همین امروز بعد از گل اول باز هم می توانستیم به گل برسیم اما عجله و سراسیمگی بازیکن ما باعثشد تا توپ را از جلوی دروازه خالی به اوت بزند.
برای بازی با استقلال بهتر می شویم
بازی با فولاد خوزستان دیگر تمام شد. از فردا تیمم را برای مسابقه هفته آینده مقابل استقلال تهران آماده خواهم کرد. بازیکنان ما همانطور که گفتم باید از نظر روحی تقویت شوند تا بتوانند از برتری فنی خود مقابل حریفان استفاده کنند. به شما اطمینان می دهم که تا روز بازی با استقلال تهران این مشکل را برطرف خواهم کرد.