ملت ایران: نفت که به گل رسید یحیی از جایش تکان نخورد. حتی خوشحالی هم نکرد. خطوط چهره اش هم نشانی از خوشحالی نداشت. اما او مثل بازی رفت فصل قبل که با صبا، پرسپولیس را برد باز هم تیم محبوبش را شکست داد.
پیروزی برابر پرسپولیس؛ طعم این تسویه حساب چه بود؟
نبض و کنترل بازی دست ما بود. می دانستیم که پرسپولیس می خواهد چطور بازی کند. بنابراین برای این بازی هدف گذاری کردیم و دقیقا می دانستیم چه می خواهیم. پرسپولیس تمایل زیادی برای انجام بازی مستقیم داشت و روی استفاده از توپ های سوم دلخوش کرده بود. آن ها روی این کار خیلی تمرین کرده بودند اما ما جلویشان را گرفتیم.
شناخت از پرسپولیس؛ کار خودش را کرد نه؟
شناخت نسبی از پرسپولیس داشتیم و سعی کردیم از ارسال هایشان جلوگیری کنیم. ما توپ های سوم آن ها را به خوبی می گرفتیم و روی این کار تمرکز داشتیم. خوشحالم که برد خوبی به دست آوردیم و با توجه به وضعیت جدول شرایط مان بهتر شد. من این برد را به بازیکنان باغیرتم تقدیم می کنم.
شانس در دقیقه ی ۲ + ۹۰؛ دخیل بود یا خیر؟
صفر درصد من شانس را در این برد دخیل نمی دانم چرا که کنترل بازی دست ما بود و موقعیت هم داشتیم.
داوری؛ در این مورد قضاوتی دارید؟
وقتی تیمی می برد شرایط داوری هم برای ما خوب بوده است البته داوری هم مشکل خاصی نداشت.