ملت ایران: بعد از باخت پرسپولیس به نفت تهران و جدا از آن اعتراض های تماشاگران به بازیکنان، اتوبوس حامل اعضای این تیم شاهد یک اتفاق عجیب و کاملا غیرمنتظره بود.
اتوبوس پرسپولیس بعد از ترک ورزشگاه در ترافیکی سنگین قرار گرفت که در این زمان یک تویوتا لندکروز وانت نیروی انتظامی با بلندگوی خود به نتایج ضعیف پرسپولیس معترض شد و ستوان دومی که داخل این خودرو نشسته بود از طریق بلندگو خطاب به پرسپولیسی ها گفت: «از یک جوان بیست ساله گل خوردید که نه پراید دارد و نه پورشه! یک قرارداد ۳۰ – ۲۰ میلیونی بسته.» صحبت های این مامورنیروی انتظامی که از بلندگوی خودرو پخش شد موجب شد که بسیاری از ماشین ها متوجه شوند که بازیکنان پرسپولیس در اتوبوس هستند و آن ها نیز به پرسپولیسی ها اعتراض کردند.
همچنین برخی از هواداران پرسپولیس به اتومبیل یحیی گل محمدی که با خودروی شخصی در حال ترک ورزشگاه تختی بود و در ترافیک گیر کرده بود معترض شدند.