ملت ایران: امیر قلعه نویی از دست علی فتح اله زاده ناراحت است. دلیلی ناراحتی امیر هم فقط یک موضوع است. سرمربی استقلال معتقد است که فتح اله زاده باید به بحثاختلافش با آل اشپورت و علیرضا علیپور ورود می کرد و به حمایت از سرمربی تیمش می پرداخت. فتح اله زاده از امیر حمایت نکرد و باعثو بانی این ناراحتی قلعه نویی شد. چرا فتح اله زاده در مواجهه با آل اشپورت و حرفهای علیپور سکوت کرد و به حماتیت از امیر نپرداخت؟ گفته می شود ارتباط مستقیمی وجود دارد بین علیپور، آل اشپورت، عزیزیمحمدی و فتح اله زاده. اگر دقت کنید همین یکی دو سال پیش علی فتح اله زاده با مسئولان آل اشپورت قرارداد بلندمدتی امضا کرد تا این شرکت البسه بازیمکنان را برای مدتی طولانی تهیه کند. این مسائل را بگذارید کنار دوستی نزدیک علیپور و فتح اله زاده و البته صبحانه هایی که این دو با هم صرف می کنند و البته خیلی موارد دیگر. خبرنگاری وجود ندارد که نداند پاتوق اصلی عزیزمحمدی، علیپور و فتح اله زاده استخر مدیرعامل استقلال است. همه خبرنگاران برای یک بار هم که شده مسدئولان سازمان لیگ را در استخر شوالیه دیده اند. تمام اینها دست به دست هم داده که حداقل فتح اله زاده حتی یک کلمه علیه سازمان لیگ، آل اشپورت و توپ های لیگ برتر حرف نزند و ناراحتی امیر قلعه نویی را باعثشود. شوالیه حتی ذره ای از علیپور و حرفهایش انتقاد نکرده تا نشان دهد از میان آل اشپورت و امیر، آل اشپورت را انتخاب می کند. به نظر شما کاسه ای زیر نیم کاسه نیست؟